Zasady Wynajmu

Pobierz PDF.

ZASADA PODSTAWOWA

 1. Dbając o wysoką jakość oferowanych produktów i gwarancję wysokiej jakości, wynajem namiotów   prowadzimy wyłącznie z własnym transportem i montażem.

ZASADY OGÓLNE

 1. Wynajem namiotów prowadzimy do celów organizacji imprez plenerowych jak i magazynowych, z wyłączeniem zastosowań mogących narazić namioty
  na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie (np. zadaszanie grilli lub stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy, dym).
 2. Wszelkie usługi wykonujemy na podstawie ustaleń pisemnych (korespondencja e- mail lub, przy większych zamówieniach, umowa), a nie na podstawie ustaleń ustnych z Klientem. Ustalenia ustne nie potwierdzone drogą mailową nie stanowią zobowiązania.

OKRES WYNAJMU

 1. Minimalny wynajem namiotów i dodatków obejmuje okres 1 doby, z możliwymmontażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie.
 2. Wysokość dopłaty za wynajem kilkudniowy czy też długoterminowy jest uzależnionaod terminu i okresu wynajmu oraz od całkowitej wartości zamówienia.

CENA WYNAJMU

 1. Cena wynajmu jest uzależniona od wielkości zamówienia oraz terminu i okresu wynajmu, dlatego zapytania zawsze wyceniane są indywidualnie.
 2. Do każdej ceny wynajmu doliczona jest opłata transportu, montażu i demontażu – kalkulowana indywidualnie w zależności od miejsca montażu, rodzaju podłoża i ilości namiotów.

REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Klient dokonuje rezerwacji w formie pisemnej (e-mailem).
 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest faktura proforma (określająca wartośćusługi, oraz termin płatności), która jest wysyłana do klienta e-mailem.
 3. Po sprawdzeniu faktury proforma w zakresie zgodności z ustaleniami Klientpotwierdza złożenie zamówienia poprzez wpłatę 50% zadatku liczonego od wartości brutto
 4. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie i kończyważność oferty.
 5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 6. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia na krócej niż 14 dniprzed ustaloną datą wynajmu całkowita wartość zamówienia nie podlega obniżeniu,a otrzymana zapłata nie podlega zwrotowi.
 7. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i montażu sprzętu(nie pobieramy kaucji za wynajmowane namioty i dodatkowe wyposażenie).

MONTAŻ i DEMONTAŻ

15 Wynajem namiotów i wyposażenia do nich obejmuje montaż oraz demontaż (na poziomie 0 – bez wnoszenia po schodach, przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu).

 1. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca dostawy i/lub montażu wynajętego sprzętu w ustalonym wcześniej terminie i czasie.
 2. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych prac (np. wyrównania lub utwardzenia terenu, przenoszenia towarów na odległość pow.10m, itp.) stanowi dodatkowy koszt dla najemcy (ustalany przy zamówieniu) i w przypadku braku wcześniejszej informacji i/lub napiętego planu montaży w danym dniu, może spowodować przełożenie lub anulowanie wynajmu/ montażu z winy najemcy i rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym.
 3. Montaż namiotów i wyposażenia wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników, oraz innych nierówności lub przeszkód). W innym przypadku konieczne są wspólne oględziny miejsca montażu. Montaż na terenie nierównym lub rozmiękłym jest dodatkowo płatny i jako nie zawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia.
 4. Wszelkie czynności wykonywane przez nasze ekipy techniczne po odebraniu montażu przez przedstawiciela zamawiającego, w tym m.in. zmiany w ustawieniu namiotów, poszyciu boków i konfiguracji wyposażenia są dodatkowo płatne.
 5. Przy dostawie sprzętu do wynajmu i przy jego zwrocie niezbędna jest osoba reprezentująca klienta (najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia
  i upoważniona do odbioru sprzętu do wynajmu i/lub podpisania protokołu odbioru. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego może spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane
  w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
 7. Klient (najemca) akceptuje fakt, że montaż namiotów może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli warunki pogodowe (np. wiatr o sile pow. 30 km/h) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu.
 8. Wszelkie przestoje ekipy montażowej powstałe z winy wynajmującego stanowią koszt dodatkowy, który wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 100 zł za godzinę przestoju.
 9. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 20,00 do 8,00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie przy zamówieniu.

TRANSPORT

 1. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu.
 2. Transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu.
 3. Koszt transportu jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca transportu, rodzaju transportu (samochód dostawczy 3,5t lub samochód ciężarowy 8t) oraz całkowitej wielkości zamówienia.
 4. Transport wewnętrzny, tzn. przenoszenie lub przewożenie sprzętów w obrębie miejsca dowozu (wwożenie na piętro oraz transport do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku), stanowią koszt dodatkowy ustalany indywidualnie.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym (nie wymagającym wykonywania serwisu sprzątającego dla jego demontażu).
 2. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe
  w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji
  i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, jedzenia itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą,
  oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.)
 3. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. Używanie namiotów eventowych do zadaszenia grilla.
 4. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów i/lub wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem i ustalonym celem wynajmu sprzęt zostanie natychmiast zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiązanie umowy z winy klienta).
 5. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz na dodatkowym wyposażeniu.
 6. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń wynajmowanego sprzętu.
 7. W okresie zimowym w czasie występowania opadów śniegu, należy monitorować zachowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych namiotów (codziennie), w razie występowania odstępstw od stanu pierwotnego konstrukcji, należy bezzwłocznie usunąć śnieg z połaci dachowej i przejść do kontroli stanu technicznego elementów konstrukcyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów i wyposażenia dodatkowego ZAWSZE udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.
 3. W obrębie wynajętych namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 6 m/sek – dla namiotów lekkich. W przypadku wystąpienia silnego wiatru i/lub opadów atmosferycznych poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.

Nasza oferta

Namioty
Wyposażenie Dodatkowe
Meble i Akcesoria
Zainteresowała Państwa nasza oferta?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU